FORRETNINGSOMRÅDER

Stressrådgivning

Som stressrådgiver hjælper jeg virksomheder med at håndtere stressramte medarbejdere – gennem et samtaleforløb, som ud over den stressramte også involverer nærmeste leder og virksomheden. Det er min erfaring, at man ved involvering og samspil får de bedste resultater.

Jeg tror på, at alle har ressourcerne til at skabe en positiv forandring for os selv, og med den rette hjælp og det rette fokus kan vi opnå øget styrke, selvværd og livskvalitet.

Coaching & People Performance

Det er væsentligt at kunne imødegå og håndtere de menneskeligt naturlige mekanismer, der ofte er til stede, når der stilles store krav til forandringer og tilpasninger til os.

Man skal både som hold og som individ kunne navigere og balancere i krydsfeltet af mange forskelligartede krav, forventninger og interesser – i en stresset hverdag.

Jeg arbejder med forskellige værktøjer, f.eks. DiSC, Garuda, GAIS trivselsmåling.

Leder sparring & træning

Lederens rolle kan være kompleks: Lederen skal kunne gå foran – og kunne holde sig i baggrunden. Kunne planlægge sin tid effektivt – men være fleksibel. Lederen skal også kunne etablere et nært forhold til sine medarbejdere – og holde en konstruktiv afstand. Udfordringerne er mange og kræver kompetent ledelse.

Jeg arbejder med lederudvikling på en praksisnær måde – og med effektive ledelsesværktøjer i værktøjskassen.

Freelance HR konsulent

Skarp på mennesker, performance og ledelse

Som freelance HR-konsulent kan jeg være en god løsning, når jeres organisation har brug for ekstra hjælp til at løse specifikke HR-opgaver.

Sammen med jer, sikrer jeg en høj kvalitet i jeres HR-indsats, fordi I får en specialist ind i virksomheden, der har erfaring med HR, og som både kan rådgive jer på strategisk niveau samt udføre de aftalte tiltag i praksis, mens I fokuserer på jeres kerneopgave.

Jeg er uvildig og det gør det muligt for mig at gå mere direkte og objektivt til opgaverne, og derved skabe en fortrolighed blandt ledere og medarbejdere. Det skaber tryghed og tillid, at HR-rollen ikke er ’sovset ind’ i forskellige hensyn og faglige kasketter.

Jeg kan f.eks. hjælpe med 1:1 lederudvikling, udvikling af teams, konflikthåndtering, effektivisering af arbejdsgange, stressrådgivning og performance coaching.

Markedsføring & Kommunikation

Min passion for markedsføring har ført mig vidt omkring, hvorfor jeg kan tilbyde hjælp til større og mindre opgaver. Min tilgang til markedsføring er på én gang strategisk og jordnær.

Mit mål er at hjælpe kunderne med at nå ud til deres kunder på en troværdig måde. Det handler om meningsfuld kommunikation og klare budskaber. I sidste ende er det troværdighed, der giver kroner i kassen. God markedsføring handler i bund og grund om relationer.